CENZORAT

Servicii cenzorat

- verificarea contabilitatii in partida simpla pentru asociatia de proprietari (registre, situatia soldurilor elementelor de activ si pasiv, balanta de incasari si plati, situatia obligatiilor fiscale catre stat etc.);
- verificarea listei lunare de plata;
- consultanta si asistenta de specialitate privind activitatile din cadrul asociatiei de proprietari.